Mardrömsbilden på semestern

Under årets lopp har du många gånger sett fram emot din väl förtjänta semester utomlands. Du har slitit, sparat och planerat. Du har till och med gått och drömt om hur skönt du ska ha det, och nu är du framme. Men allt har inte gått som det skulle. Ingen plats på jorden är garanterat säker från tråkigheter, och ibland händer det oväntade.

Storm.

Tsunami.

Jordbävning.

Rån.

Det är ingen underskattning att säga att dessa händelser kan totalkvadda semestern och till och med lusten att fira hos vem som helst, och ibland kan de även ha allvarligare konsekvenser. Undertryckta känslor som sedan dyker upp i form av psykiska åkommor som depression, ångest eller posttraumatisk stress.

Låt inte olyckan förstöra din framtidKBT

Du som varit offer för de ovannämnda eller andra dylika situationer kanske mår som vanligt först. Men efter några dagar kommer det – mardrömmarna, ångesten, depressionen. Du kan inte sova, minnena kommer tillbaka gång på gång, och du vet inte vad du ska kunna göra. Du känner marken röra sig, du drömmer att du drunknar. Du ser dig om stup i kvarten i rädsla för tjuven som ska hoppa på dig, du kollar att din telefon och plånbok finns kvar – gång på gång på gång. Olyckan förstörde din semester – men låt den inte för den skull förstöra resten av ditt liv! Det finns en lösning – en väg ut ur dessa negativa tankemönster och beteenden.

Ett sätt att se fram emot ditt nästa resmål igen.

Finjagården: solstrålen som silar genom det mörkaste moln

Finjagården erbjuder läkande terapi för dig som lider av psykiska åkommor som depression, ångest, självskadebeteende, posttraumatisk stress, personlighetsproblematik, OCD, trauma, eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan nyttja följande behandlingsmetoder:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi). Den går ut på att hjälpa dig förändra ditt beteendemönster genom att inrikta dig på nuet och framtiden, i stället för att älta på det förflutna.
  • DBT (dialektisk beteendeterapi). Metoden utvecklades för att hjälpa personen hitta balansen mellan omvärlden och sitt inre abstrakta känsloliv.
  • PE (prolonged exposure therapy), särskilt utformad för att hjälpa dig hantera posttraumatisk stress.

Tveka inte – vänd dig till Finjagården efter hjälp. Behandligen gör inte olyckan ogjord – men den hjälper dig att hantera minnet så att det inte blir en stötessten för din framtida semesterglädje och välbefinnande.